این صفحه به آدرس زیر منتقل شد

www.Brainee.ir

برای کسب اطلاعات درباره شرایط شرکت در این پژوهش میتوانید به کانال تلگرام و یا صفحه اینستاگرام مراجعه فرمایید

Telegram: http://t.me/IBIDStudy

Instagram ID: @IBIDStudy